Retrospektyvinė programa

15RET – „Lietuvos filmų studijų ir LKC restauruotų lietuvių režisierių animacinių filmų retrospektyvinė programa“.

16RET – „Medis ir miškas lietuvių animacijoje“. Retrospektyviniai.

17RET – „Medis ir miškas ne tik lietuvių animacijoje“. Retrospektyviniai.

 

15RET

„Lietuvos filmų studijų ir LKC restauruotų lietuvių režisierių animacinių filmų retrospektyvinė programa“.

Iniciatyva. Rež. Antanas Janauskas. Lietuvos kino studija. Į salą, kurioje po obelim gyvena  vienas žmogelis, atplaukia antras ir nusprendžia, jog obels pavėsis trukdo išaugti – galbūt – palmei…

Palankios aplinkybės. Rež. Antanas Janauskas. Lietuvos kino studija. Filmas susideda iš dviejų dalių. 1 dalis – PADEBESYSE.  Tako tiesimas per debesis, ardant dangų, prasmingas tol, kol nepaaiškėja, jog tas dangus yra žemė. 2 dalis – UŽDAROJE PATALPOJE.  Vandens lašų išlaisvintas žmogelis iš storo tinko sluoksnio išlaisvina ir kolegas. Puiku! Ne?! Aptinkuotiems buvo puikiau.

Kadaise Lietuvoje. Rež. Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Legenda apie pranašišką Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino sapną ir Vilniaus miesto atsiradimo istoriją.

Laimės žiburys. Rež. Nijolė Valadkevičiūtė. Idėja – žmogaus kova už laimę, riba tarp smurto ir vilties.

Stebuklingas skaičius. Rež Valentas Aškinis. Labai trumpas filmas  apie Varno ir Žąsies ginčą žiūrint iš skirtingų pusių į susirangiusį kirminą.

Ikaras. Rež. Henrikas Vaigauskas. Žmogus negali apsiriboti tik materialiniais siekiais. Jam reikia ir fantazijos bei poezijos.

Ironmedis. Rež. Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Filmas apie moters atsidavimą vyrui, skirtas suaugusiems, pašiepia žmogaus godumą ir abejingumą kitam žmogui. Moters įvaizdis – medis.

Laikraštinis žmogus. Rež. Ilja Bereznickas. Savo gyvenimą ir veiklą žmogus sutvarkė pagal laikraščius, tačiau dėl to netapo laimingesnis.

Kaktuso paslaptis. Rež Valentas Aškinis. Vytautės Žilinskaitės pasakos motyvais. Filmo pradžia tarsi visai kasdieniška:žaizdamas berniukas netyčia įsiduria į kaktusą ir užpykęs šauna į jį iš lanko. Čia ir atsiveria fantastinis pasaulis, kupinas gerųjų jėgų, kurios gelbsti ne tik sužeistą kaktusą, bet ir blogio pažeistą berniuko širdį. Ar supras jis, kad tik aukojantis galima išsigelbėti ir atgimti?

Baubas. Rež. Ilja Bereznickas. Baubas – tai istorija apie mažą mergaitę, kurią gąsdina išgalvota būtybė vardu Baubas. Tėvas mini Baubo vardą, kai dukrelė jam trukdo žiūrėti futbolą per televizorių, o mama – kai jai trukdo plepėti su draugėmis telefonu. O šeimoje gyvenanatis katinas pats ją gasdina. Kas gi belieka mergaitei? Susidraugauti su siaubūnu Baubu.

INICIATYVA

PALANKIOS APLINKYBĖS

KADAISE LIETUVOJE

LAIMĖS ŽIBURYS

STEBUKLINGAS SKAIČIUS

IKARAS

IRONMEDIS

LAIKRAŠTINIS ŽMOGUS

KAKTUSO PASLAPTIS

BAUBAS

16RET

„Medis ir miškas lietuvių animacijoje“.

Iniciatyva. Rež. Antanas Janauskas. Lietuvos kino studija. Į salą, kurioje po obelim gyvena vienas žmogelis, atplaukia antras ir nusprendžia, jog obels pavėsis trukdo išaugti – galbūt – palmei…
Medis. Rež. Nijolė Valadkevičiūtė. Lietuvos kino studija. Nijolės Valadkevičiūtės diplominis darbas. Filmas sukurtas lietuvių liaudies pasakos motyvais ir pasakoja apie devyngalvį slibiną, apie mergelę, kuri nuo slibino slėpėsi medyje, ir jos brolius, kurie pradingo…
Buvo, buvo, kaip nebuvo. Rež. Zenonas Šteinys. „Buvo, buvo, kaip nebuvo“ – spalvingas, įdomus filmukas vaikams apie mažą mergaitę, kuri stebi kokie keisti, linksmi, įdomūs ir net baisūs dalykai dedasi aplinkui. Dangumi plaukiantys debesėliai staiga ima kristi žemyn ir pavirsta įvairiais gyvūnais, o juos prižiūri ir jais rūpinasi ūkininkas, kurio kieme jie apsigyvena.
Kaktuso paslaptis. Rež. Valentas Aškinis. Lietuvos kino studija. Vytautės Žilinskaitės pasakos motyvais. Filmo pradžia tarsi visai kasdieniška:žaizdamas berniukas netyčia įsiduria į kaktusą ir užpykęs šauna į jį iš lanko. Čia ir atsiveria fantastinis pasaulis, kupinas gerųjų jėgų, kurios gelbsti ne tik sužeistą kaktusą, bet ir blogio pažeistą berniuko širdį. Ar supras jis, kad tik aukojantis galima išsigelbėti ir atgimti?
Kadaise Lietuvoje. Rež. Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Legenda apie pranašišką Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino sapną ir Vilniaus miesto atsiradimo istoriją.
Taip Laima lėmė. Rež. Jūratė Leikaitė. Studija „Filmų štrichai“. Lietuviai tikėjo, kad deivė Laima nulemia ką tik gimusio kūdikio likimą: vieniems skiria liūdną dalią, kitiems laimingą ir gražų gyvenimą.

INICIATYVA

MEDIS

BUVO, BUVO, KAIP NEBUVO

KAKTUSO PASLAPTIS

KADAISE LIETUVOJE

TAIP LAIMA LĖMĖ

17RET

„Medis ir miškas ne tik lietuvių animacijoje“.

Dosnumas. Rež Zenonas Šteinys. Lietuvos kino studija. Tai epiška pasakos „Dosni obelis“ ekranizacija. Autorius kuria metaforizuotą motinos ir vaiko liniją: Mamos obels nudžiūvęs kamienas, suteikia paskutinę pagalbą Sūnui palaidūnui, vėliau nulūžta ir nugriuvusi į vandenį tampa išsigelbėjimo valtimi. Zenonui Šteiniui šiame filme besąlygiška pirmenybė suteikiama minčiai, jis ieško trumpiausio atstumo nuo minties iki jos įkūnijimo. 

Petrikivka. Ciklas – Mano kraštas Ukraina. Ukraina. Rež. Natalka Skriabina, Liudmila Miščenko, Stepan Koval. Ciklas – Mano kraštas Ukraina. Ukraina. Natalka Skriabina, Liudmila Miščenko, Stepan Koval. Gyveno kazokas Petro, stipriausias vaikinas kaime. Ten pat gyveno ir Oksana, gražiausia mergina visame kaime. Visas kaimas vaizduojamas kaip milžiniškas medis. Priešai užpuolė kaimą, žudė žmones, degino namus. Petro ir Oksana sugebėjo pasipriešinti užpuolikams ir juos nugalėti. Ir vėl pražydo didysis medis – amžinasis gyvybės medis, kuriame atsispindi visa šio krašto meilė ir visas grožis.

Ironmedis. Rež Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Filmas apie moters atsidavimą vyrui, skirtas suaugusiems, pašiepia žmogaus godumą ir abejingumą kitam žmogui. Moters įvaizdis – medis.

Lapė ir vynuogės. Rež. Ieva Bunokaitė. Vilanimos filmų studija. Ezopo pasakėčios ekranizacija. Lapė pamatė kekę vynuogių, kurių labai užsimanė. Bet niekaip negalėjo jų pasiekti. Tada lapė ėmė peikti vynuoges, sakydama, kad jos visai neprinokusios ir neskanios.

Pasaulio medis. Rež. Eglė Stonienė. VTDK. Senosios pasaulio medžio atvaizdų ant senovinių skrynių piešimo tradicijos, skambant lietuviškai sutartinei.

Dosni obelis. Rež. Eglė Juknevičiūtė. VTDK. Baigiamasis darbas, nufilmuotas VTDK. Filme pasakojama motinos – obels ir sūnaus alegorinė istorija. Sūnus nuolatos sugrįžta pas savo motiną ir pasiima jos dalį, kol iš jos lieka tik kelmas. 

Medžioklė. Rež. Meinardas Valkevičius, Sigitas Mikūta. Meinart studija. Visi žvėrys slepiasi milžiniškame medyje. Kas ką medžioja? Medžiotojas žvėris, ar žvėrys medžiotoją? 

Kilniaširdis medis. Rež. Pijus Čeikauskas. VDA. Pagal Shel Silverstein apsakymą „Kilniaširdis medis“.

Miškas. Rež. Ignas Meilūnas.Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats atsiduria keblioje situacijoje.

 

DOSNUMAS

PETRIKIVKA

IRONMEDIS

LAPĖ IR VYNUOGĖS

PASAULIO MEDIS

DOSNI OBELIS

MEDŽIOKLĖ

KILNIAŠIRDIS MEDIS

MIŠKAS

18

19RET

20RET

21RET

22RET

23RET

24RET

25RET

RETROSPEKTYVINĖS PROGRAMOS SUPAŽINDINA SU GARSIŲ LIETUVIŲ IR UŽSIENIO ANIMACINIŲ FILMŲ REŽISIERIŲ KŪRYBA.