Retrospektyvinė programa

15RET – „Lietuvos filmų studijų ir LKC restauruotų lietuvių režisierių animacinių filmų retrospektyvinė programa“.

16RET – „Medis ir miškas lietuvių animacijoje“. Retrospektyviniai.

17RET – „Medis ir miškas ne tik lietuvių animacijoje“. Retrospektyviniai.

18RET – „Baltijos šalių ir Ukrainos animacinių filmų rinktinė programa“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). Retrospektyviniai ir konkursiniai.

19RET – „Svečiuose pas dainų autorių. Kaktuso paslaptis.“ (lietuvių ir ukrainiečių k.) 18 filmų. 72 min. Vaikams, šeimai.

20RET – „Vis tiek Odesa. Aeroplanas“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). 15 filmų. 72 min. Vaikams, šeimai.

21RET – „Petrykivka. Jūros draugas – paršiukas Čiukas“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). 14 filmų. 70 min. Vaikams, šeimai.

22RET – „Šerlokas Cholmsas. Vitaliana.“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). 7 filmai. 92 min. Jaunimui, suaugusiems, šeimai.

23RET – „Tarasas Ševčenka“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). 11 filmų. 74 min. Jaunimui, suaugusiems, šeimai.

24RET – „Vargo kipšai. Margučių rytas“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). 8 filmai, 76 min.

25RET – „Šeimos vardas kišenėje. Metamorfozės“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). 10 filmų. 76 min. Jaunimui, suaugusiems, šeimai.

15RET

„Lietuvos filmų studijų ir LKC restauruotų lietuvių režisierių animacinių filmų retrospektyvinė programa“.

Iniciatyva. Rež. Antanas Janauskas. Lietuvos kino studija. Į salą, kurioje po obelim gyvena  vienas žmogelis, atplaukia antras ir nusprendžia, jog obels pavėsis trukdo išaugti – galbūt – palmei…

Palankios aplinkybės. Rež. Antanas Janauskas. Lietuvos kino studija. Filmas susideda iš dviejų dalių. 1 dalis – PADEBESYSE.  Tako tiesimas per debesis, ardant dangų, prasmingas tol, kol nepaaiškėja, jog tas dangus yra žemė. 2 dalis – UŽDAROJE PATALPOJE.  Vandens lašų išlaisvintas žmogelis iš storo tinko sluoksnio išlaisvina ir kolegas. Puiku! Ne?! Aptinkuotiems buvo puikiau.

Kadaise Lietuvoje. Rež. Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Legenda apie pranašišką Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino sapną ir Vilniaus miesto atsiradimo istoriją.

Laimės žiburys. Rež. Nijolė Valadkevičiūtė. Idėja – žmogaus kova už laimę, riba tarp smurto ir vilties.

Stebuklingas skaičius. Rež Valentas Aškinis. Labai trumpas filmas  apie Varno ir Žąsies ginčą žiūrint iš skirtingų pusių į susirangiusį kirminą.

Ikaras. Rež. Henrikas Vaigauskas. Žmogus negali apsiriboti tik materialiniais siekiais. Jam reikia ir fantazijos bei poezijos.

Ironmedis. Rež. Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Filmas apie moters atsidavimą vyrui, skirtas suaugusiems, pašiepia žmogaus godumą ir abejingumą kitam žmogui. Moters įvaizdis – medis.

Laikraštinis žmogus. Rež. Ilja Bereznickas. Savo gyvenimą ir veiklą žmogus sutvarkė pagal laikraščius, tačiau dėl to netapo laimingesnis.

Kaktuso paslaptis. Rež Valentas Aškinis. Vytautės Žilinskaitės pasakos motyvais. Filmo pradžia tarsi visai kasdieniška:žaizdamas berniukas netyčia įsiduria į kaktusą ir užpykęs šauna į jį iš lanko. Čia ir atsiveria fantastinis pasaulis, kupinas gerųjų jėgų, kurios gelbsti ne tik sužeistą kaktusą, bet ir blogio pažeistą berniuko širdį. Ar supras jis, kad tik aukojantis galima išsigelbėti ir atgimti?

Baubas. Rež. Ilja Bereznickas. Baubas – tai istorija apie mažą mergaitę, kurią gąsdina išgalvota būtybė vardu Baubas. Tėvas mini Baubo vardą, kai dukrelė jam trukdo žiūrėti futbolą per televizorių, o mama – kai jai trukdo plepėti su draugėmis telefonu. O šeimoje gyvenanatis katinas pats ją gasdina. Kas gi belieka mergaitei? Susidraugauti su siaubūnu Baubu.

INICIATYVA

PALANKIOS APLINKYBĖS

KADAISE LIETUVOJE

LAIMĖS ŽIBURYS

STEBUKLINGAS SKAIČIUS

IKARAS

IRONMEDIS

LAIKRAŠTINIS ŽMOGUS

KAKTUSO PASLAPTIS

BAUBAS

16RET

„Medis ir miškas lietuvių animacijoje“.

Iniciatyva. Rež. Antanas Janauskas. Lietuvos kino studija. Į salą, kurioje po obelim gyvena vienas žmogelis, atplaukia antras ir nusprendžia, jog obels pavėsis trukdo išaugti – galbūt – palmei…
Medis. Rež. Nijolė Valadkevičiūtė. Lietuvos kino studija. Nijolės Valadkevičiūtės diplominis darbas. Filmas sukurtas lietuvių liaudies pasakos motyvais ir pasakoja apie devyngalvį slibiną, apie mergelę, kuri nuo slibino slėpėsi medyje, ir jos brolius, kurie pradingo…
Buvo, buvo, kaip nebuvo. Rež. Zenonas Šteinys. „Buvo, buvo, kaip nebuvo“ – spalvingas, įdomus filmukas vaikams apie mažą mergaitę, kuri stebi kokie keisti, linksmi, įdomūs ir net baisūs dalykai dedasi aplinkui. Dangumi plaukiantys debesėliai staiga ima kristi žemyn ir pavirsta įvairiais gyvūnais, o juos prižiūri ir jais rūpinasi ūkininkas, kurio kieme jie apsigyvena.
Kaktuso paslaptis. Rež. Valentas Aškinis. Lietuvos kino studija. Vytautės Žilinskaitės pasakos motyvais. Filmo pradžia tarsi visai kasdieniška:žaizdamas berniukas netyčia įsiduria į kaktusą ir užpykęs šauna į jį iš lanko. Čia ir atsiveria fantastinis pasaulis, kupinas gerųjų jėgų, kurios gelbsti ne tik sužeistą kaktusą, bet ir blogio pažeistą berniuko širdį. Ar supras jis, kad tik aukojantis galima išsigelbėti ir atgimti?
Kadaise Lietuvoje. Rež. Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Legenda apie pranašišką Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino sapną ir Vilniaus miesto atsiradimo istoriją.
Taip Laima lėmė. Rež. Jūratė Leikaitė. Studija „Filmų štrichai“. Lietuviai tikėjo, kad deivė Laima nulemia ką tik gimusio kūdikio likimą: vieniems skiria liūdną dalią, kitiems laimingą ir gražų gyvenimą.

INICIATYVA

MEDIS

BUVO, BUVO, KAIP NEBUVO

KAKTUSO PASLAPTIS

KADAISE LIETUVOJE

TAIP LAIMA LĖMĖ

17RET

„Medis ir miškas ne tik lietuvių animacijoje“.

Dosnumas. Rež Zenonas Šteinys. Lietuvos kino studija. Tai epiška pasakos „Dosni obelis“ ekranizacija. Autorius kuria metaforizuotą motinos ir vaiko liniją: Mamos obels nudžiūvęs kamienas, suteikia paskutinę pagalbą Sūnui palaidūnui, vėliau nulūžta ir nugriuvusi į vandenį tampa išsigelbėjimo valtimi. Zenonui Šteiniui šiame filme besąlygiška pirmenybė suteikiama minčiai, jis ieško trumpiausio atstumo nuo minties iki jos įkūnijimo. 

Petrikivka. Ciklas – Mano kraštas Ukraina. Ukraina. Rež. Natalka Skriabina, Liudmila Miščenko, Stepan Koval. Ciklas – Mano kraštas Ukraina. Ukraina. Natalka Skriabina, Liudmila Miščenko, Stepan Koval. Gyveno kazokas Petro, stipriausias vaikinas kaime. Ten pat gyveno ir Oksana, gražiausia mergina visame kaime. Visas kaimas vaizduojamas kaip milžiniškas medis. Priešai užpuolė kaimą, žudė žmones, degino namus. Petro ir Oksana sugebėjo pasipriešinti užpuolikams ir juos nugalėti. Ir vėl pražydo didysis medis – amžinasis gyvybės medis, kuriame atsispindi visa šio krašto meilė ir visas grožis.

Ironmedis. Rež Zenonas Šteinys. Lietuvos animacinių filmų studija. Filmas apie moters atsidavimą vyrui, skirtas suaugusiems, pašiepia žmogaus godumą ir abejingumą kitam žmogui. Moters įvaizdis – medis.

Lapė ir vynuogės. Rež. Ieva Bunokaitė. Vilanimos filmų studija. Ezopo pasakėčios ekranizacija. Lapė pamatė kekę vynuogių, kurių labai užsimanė. Bet niekaip negalėjo jų pasiekti. Tada lapė ėmė peikti vynuoges, sakydama, kad jos visai neprinokusios ir neskanios.

Pasaulio medis. Rež. Eglė Stonienė. VTDK. Senosios pasaulio medžio atvaizdų ant senovinių skrynių piešimo tradicijos, skambant lietuviškai sutartinei.

Dosni obelis. Rež. Eglė Juknevičiūtė. VTDK. Baigiamasis darbas, nufilmuotas VTDK. Filme pasakojama motinos – obels ir sūnaus alegorinė istorija. Sūnus nuolatos sugrįžta pas savo motiną ir pasiima jos dalį, kol iš jos lieka tik kelmas. 

Medžioklė. Rež. Meinardas Valkevičius, Sigitas Mikūta. Meinart studija. Visi žvėrys slepiasi milžiniškame medyje. Kas ką medžioja? Medžiotojas žvėris, ar žvėrys medžiotoją? 

Kilniaširdis medis. Rež. Pijus Čeikauskas. VDA. Pagal Shel Silverstein apsakymą „Kilniaširdis medis“.

Miškas. Rež. Ignas Meilūnas.Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats atsiduria keblioje situacijoje.

 

DOSNUMAS

PETRIKIVKA

IRONMEDIS

LAPĖ IR VYNUOGĖS

PASAULIO MEDIS

DOSNI OBELIS

MEDŽIOKLĖ

KILNIAŠIRDIS MEDIS

MIŠKAS

18RET

„Baltijos šalių ir Ukrainos animacinių filmų rinktinė programa“ (lietuvių ir ukrainiečių kalba). Retrospektyviniai ir konkursiniai.

Filmų sąrašas:

 1. Varvara ir Dniepras. Ciklas- Mano kraštas Ukraina. Ukraina. St. Koval.
 2. Vaikai jus gali pamilti nepriklausomai nuo to, kas jūs esate. Ukraina. Olena Potiomkina.
 3. Čuči čuči. Latvių. Mara Linina.
 4. Bučiniai yra svarbūs. Ukraina. Olena Potiomkina.
 5. Petrikivka. Ciklas- Mano kraštas Ukraina. Ukraina. Natalka Skriabina, Liudmila Miščenko, Stepan Koval.
 6. Kartais jums tereikia apsikabinimo. Ukraina. Olena Potiomkina.
 7. Kol vėl susitiksime. Estija. Ulo Pikkov.
 8. Kodas. Estija. Rao Heidmets, Pauline Heidmets.
 9. Iniciatyva. Lietuva. Antanas Janauskas. LKC restauruotas 2022.
 10. Palankios aplinkybės. Lietuva. Antanas Janauskas. LKC restauruotas 2022.
 11. Kadaise Lietuvoje. Lietuva. Zenonas Šteinys. LKC restauruotas 2022.
 12. Kaktuso paslaptis. Valentas Aškinis. LKC restauruotas 2021.
 13. Baubas. Ilja Bereznickas. LKC rėmė filmo restauraciją. 2019.
 14. Pašokime kartu. Ukraina. Irene Zagrivaya.

Programoje pamatysite du puikius studijos „Novatorfilm“ darbus iš ciklo „Mano kraštas – Ukraina“ (projekto meno vadovas, režisierius Stepan Koval). Pirmasis filmas „Varvara ir Dniepras“ pasakoja apie tai kaip kazokė mergaitė Varvara padeda kazokams apginti miestą nuo užpuolikų. Antrasis filmas „Petrikivka“ kalba ne tik apie didvyriškas kovas, bet ir apie grožio bei meilės jėgą. Gyveno kazokas Petro, stipriausias vaikinas kaime. Ten pat gyveno ir Oksana, gražiausia mergina. Visas kaimas vaizduojamas kaip milžiniškas medis. Priešai užpuolė kaimą, žudė žmones, degino namus. Petro ir Oksana sugebėjo pasipriešinti užpuolikams ir savo gyvybės kaina juos nugalėti. Ir vėl pražydo didysis medis – amžinasis gyvybės medis, kuriame atsispindi visa šio krašto meilė ir visas grožis. Trijų trumpų mikrofilmų rinkinuką pristato jauna Ukrainos režisierė Olena Potiomkina. Pagrindinis herojus yra zuikis, kuris labai paprastai bando paaiškinti, kas yra vaikiška meilė, arba, kokie mums svarbūs yra bučiniai, arba, tiesiog apsikabinimai. Trumpas prieš užpuolikus nukreiptas filmas plakatas, kurį sukūrė Irene Zagrivaya kviečia visus kartu pašokti pagal populiariąją vaiko rykliuko melodiją („baby shark“) ir palydėti į jūros dugną priešų laivus ir kitą skęstančią karinę techniką ir ginkluotę.

Latvių ir estų konkursiniai filmai atskleidžia šių šalių šiuolaikinės animacijos tendencijas. Latvių režisierės Maros Lininos lopšinė „Čuči čuči“ paperka savo šiluma, švelnumu ir nuoširdumu. Estų režisieriaus Ulo Pikkovo filmas „Kol vėl susitiksime“ – animacinis dokumentinis filmas apie seną ponią, kuri grįžta namo po šešiasdešimties metų. Filmas paremtas tikra istorija, kuri įvyko atokioje Baltijos jūros saloje. Tai tragiška mažosios Ruhnu salos istorija. Bijodami dėl savo gyvybės, visi jos gyventojai paliko savo namus, kad išvengtų karo 1944 m. Po kelių dešimtmečių jie pagaliau sugrįžo ir sužinojo, kad nepažįstami žmonės atsikraustė į jų namus. Estų režisierių Rao Heidmets ir Pauline Heidmets filmas „Kodas“ apie gyvenimo prasmę. Žmonija ilgai diskutavo apie gyvenimo prasmę, nežinodama, kad kai kuriose vietose ji jau seniai rasta. Tai keistų šokių raštų formavimas.

Lietuviškoji programos dalis sudaryta iš filmų, kuriuos antram gyvenimui prikėlė Lietuvos kino centras, kuris finansavo šių filmų restauravimo paslaugas. Prieš tris metus pagal projektą buvo paremta Iljos Bereznicko filmo „Baubas“ restauracija. Baubas – tai istorija apie mažą mergaitę, kurią gasdina išgalvota butybė vardu Baubas. Tėvas mini Baubo vardą, kai dukrelė jam trukdo žiūrėti futbolą per televizorių, o mama – kai jai trukdo plepėti su draugėmis telefonu. O šeimoje gyvenanatis katinas pats ją gasdina. Kas gi belieka mergaitei? Susidraugauti su siaubūnu Baubu. 2021 metais LKC restauruotas Valento Aškinio filmas „Kaktuso paslaptis“ buvo sukurtas Vytautės Žilinskaitės pasakos motyvais. Filmo pradžia tarsi visai kasdieniška: žaizdamas berniukas netyčia įsiduria į kaktusą ir užpykęs šauna į jį iš lanko. Čia ir atsiveria fantastinis pasaulis, kupinas gerųjų jėgų, kurios gelbsti ne tik sužeistą kaktusą, bet ir blogio pažeistą berniuko širdį. Ar supras jis, kad tik aukojantis galima išsigelbėti ir atgimti? Programoje net trys 2022 metais LKC restauruoti animaciniai filmai. Pirmasis tai yra Antano Janausko filmas „Iniciatyva“, kuris įvardijamas kaip pirmasis Lietuvos kino studijoje sukurtas filmas. Į salą, kurioje po obelim gyvena  vienas žmogelis, atplaukia antras ir nusprendžia, jog obels pavėsis trukdo išaugti – galbūt – palmei… Antrasis filmas taip pat sukurtas Antano Janausko, tai „Palankios aplinkybės“. Šis filmas susideda iš dviejų dalių: 1 dalis – „Padebesyse“.  Tako tiesimas per debesis, ardant dangų, prasmingas tol, kol nepaaiškėja, jog tas dangus yra žemė. 2 dalis – „Uždaroje patalpoje“. Vandens lašų išlaisvintas žmogelis iš storo tinko sluoksnio išlaisvina ir kolegas. Puiku! Ne?! Aptinkuotiems buvo puikiau.

VARVARA IR DNIEPRAS

Vaikai jus gali pamilti nepriklausomai nuo to, kas jūs esate

Čuči čuči

Bučiniai yra svarbūs

Petrikivka

Kartais jums tereikia apsikabinimo

Kol vėl susitiksime

Kodas

Iniciatyva

Palankios aplinkybės

Kadaise Lietuvoje

Kaktuso paslaptis

Baubas

Pašokime kartu

19RET

„Svečiuose pas dainų autorių. Kaktuso paslaptis.“

18 filmų. 72 min. Vaikams, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Šioje programoje net devyni Ukrainos režisieriaus Stepano Kovalio filmai po 3 minutes iš ciklo „Mano kraštas – Ukraina“, kuriuose autorius pristato ne tik trumpas ir mielas ukrainiečių pasakas, bet ir parodo mums skirtingų miestų istorijas. Čia sužinosite ir apie Luhansko stepes, Legedziną, Krivoij Rogą, Ternopilį, Lvivą, Krymą ir kitus. Visas šias istorijas pasakoja linksmuolis katinas ir jo šeimininkas, dainų ir istorijų rašytojas. Lietuviškoji programos dalis sudaryta iš H. Vaigausko, I. Bereznicko, J. Leikaitės, V. Aškinio, Z. Šteinio trumpų filmų. Čia pamatysime linksmas kurmio išdaigas, paršiuko Čiuko ir kito žvejo žūklės nuotykius, Kalėdų senelio paskutinę dovanėlę, paukščių ginčą dėl stebuklingo skaičiaus, vaikus gatvėje, senelio ir vaikučių nuotykius Zervynų kaime, greitąjį laiškanešį ir po nakties išsiskleidusį paslaptingąjį kaktuso žiedą.

Mano kraštas – Ukraina

Kurmis

Mano kraštas – Ukraina

Paskutinė dovana

Mano kraštas – Ukraina

Stebuklingas skaičius

Mano kraštas – Ukraina

Laiškai

Mano kraštas – Ukraina

Nei žvyno, nei…

Mano kraštas – Ukraina

Buvo, buvo, kaip nebuvo

Mano kraštas – Ukraina

Žvejys

Mano kraštas – Ukraina

Atsargiai, vaikai

Mano kraštas – Ukraina

Kaktuso paslaptis

20RET

„Vis tiek Odesa. Aeroplanas“

15 filmų. 72 min. Vaikams, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Šioje programoje kita devynių Ukrainos režisieriaus Stepano Kovalio filmų po 3 minutes kolekcija iš ciklo „Mano kraštas – Ukraina“, kuriuose autorius pristato trumpas ir nuotaikingas ukrainiečių pasakas, apie Jaroslavo dubenį, magišką purvą, o taip pat ir šakutės istoriją, velykinių kiaušinių, saulės akmens, juodojo ežero, smėlio dugno ir Odesos istoriją. Su humoru ir linksmai šias istorijas pristatys linksmuolis katinas ir dainų bei istorijų rašytojas. Lietuviškoji programos dalis sudaryta iš H. Vaigausko ir J. Leikaitės trumpų filmų, kuriuose tėtis gamins aeroplaną savo vaikams, o po to keliaus su jais žvejoti, slidininkai patirs daugybę linksmų nuotykių, paukštis išmaitins milžinišką jauniklį, paršiukas Čiukas pristatys svarbų siuntinį, o sraigė Maiva sugalvos pasikeisti savo kiautą į kaktusą. Daug linksmų ir žaismingų istorijų.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

21RET

„Petrykivka. Jūros draugas – paršiukas Čiukas“

14 filmų. 70 min. Vaikams, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Šioje programoje trečia devynių Ukrainos režisieriaus Stepano Kovalio filmų po 3 minutes kolekcija iš ciklo „Mano kraštas – Ukraina“. Filmuose autorius pristato trumpas ir nuotaikingas ukrainiečių pasakas, apie tokius miestus kaip Umanė, Borščivas, Svjatogoras ir Dubno, o taip pat ir istorijas apie laivą stepėje, apie Kazokų Dūmą, apie juodajį dirvožemį, apie vaizdingus riterių turnyrus. Pastovus filmo herojus linksmuolis katinas nuotaikingai ir pristatys šias istorijas kartu su dainų bei istorijų autoriumi. Lietuvos animacijos režisieriai A. ir A. Seleniai, I. Bereznickas, H. Vaigauskas, J. Sakalauskas mažiesiems žiūrovams skiria savo filmus apie Nykšt Pykšt Tukus, sniego senį ir Kalėdų senelį, apie tarpplanetines krepšinio varžybas ir Bermudų žiedą, apie paršiuko Čiuko nuotykius jūroje, bičių kalnuose ir piratų saloje.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

22RET

„Šerlokas Cholmsas. Vitaliana.“

7 filmai. 92 min. Jaunimui, suaugusiems, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Šioje programoje rodomi keturi Ukrainos režisieriaus Aleksandro Bubnovo filmai. Tai ir ironiškas filmas apie kliniką, ir suaugusiems skirtas filmas su humoru apie undinėlę, ir juodo humoro filmas apie paskutinę Mėlynbarzdžio žmoną ir gero skonio detektyvas apie Šerloką Holmsą bei juoduosius žmogeliukus. Lietuvių režisierių filmai. V. Suchockio du filmai, pavadinimu Vitaliana (ir Vitaliana. Pradžia), tai – mini filmų pagal garsiausias autoriaus karikatūras rinkiniai, prisodrinti gero humoro suaugusiems. H. Vaigausko filmas „Tankas“ apie žmogų, prieš kurį atsigręžia jo paties ginklas.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

23RET

„Tarasas Ševčenka“

11 filmų. 74 min. Jaunimui, suaugusiems, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Programa skirta garsiausio ukrainiečių poeto ir dailininko Taraso Ševčenkos kūrybai pristatyti. Ukrainos režisierė V. Kostyleva pristato poetišką lėlinės animacijos filmą pagal poeto poemą. Programoje visa serija jaunų režisierių iš Kijevo universiteto animacinių ir edukacinių filmų, kuriuose atskleidžiamos garsiojo T. Ševčenkos gyvenimo akimirkos ir kūryba. Puikus muzikinis klipas „Vyšnių sodas“ pagal poeto eiles su vokalo žvaigždėmis ir simfoniniu orkestru nepaliks abejingų žiūrovų. Lietuvių režisierių J. Leikaitės Aškinienės ir V. Aškinio filmas „Kita stotelė – Taraso Ševčenkos“ įdomiai pristato didesnę dalį dailininko kūrinių ir vizualizuoja poemą apie Vilnių, filme galima išvysti atgyjančius garsiojo poeto rankraščius, kurio paraštės rašytojo ranka išmargintos veikėjų piešiniais. Klipą „Raudonieji bateliai“ pagal dainą su T. Ševčenkos žodžiais nupiešė VTDK kolegijos studentai Vilniuje kartu su Ukrainos režisieriumi S. Kovaliu ir lietuvių profesionalais. Ši programa tai – puiki galimybė artimiau susipažinti su unikalia T. Ševčenkos kūryba ir gyvenimu. Programos pabaigoje rinkinys antikarinių mini filmų-plakatų, smerkiančių Rusijos agresiją Ukrainoje.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

24RET

„Vargo kipšai. Margučių rytas“

8 filmai. 76 min. Jaunimui, vaikams, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Šioje programoje trys Ukrainos režisieriaus Stepano Kovalio filmai, vienas iš ciklo „Mano kraštas – Ukraina“, kuriame pasakojama trumpa pasaka apie mažąją didvyrę kazokę Varvarą ir Dnieprą. Antras šio režisieriaus filmas „Vargo kipšai“ apie mažyčius padarėlius, kurie savo šeimininkui atneša tik nelaimes. Trečias filmas pasakoja apie Kalėdinių varpelių giesmę ir piktą diktatorių, kuris bando sugriauti visų mylimą šventę. Lietuvių režisierės J. Leikaitės filmas „Solistė“ apie sraigę, kuri mėgo garsiai dainuoti, o „Margučių rytas“ apie kiaušinių marginimo tradicijas ir labai archajiškus mitus. Lietuvio Z. Šteinio „Dosnumas“ apie begalinę motinos meilę ir atsidavimą savo vaikui. Ukrainietės O. Potiomkinos filmas „Mergina ir Saulė“ pasakoja apie merginą, kuri draugavo su Saule ir sutiko astronomą, o kitas režisierės trumpų mini filmų rinkinys – tai aktualių socialinių temų šmaikščios ir humoristinės miniatiūros.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

25RET

„Šeimos vardas kišenėje. Metamorfozės“

10 filmai. 76 min. Jaunimui, suaugusiems, šeimai. Lietuvių ir ukrainiečių k. 

Šioje programoje aštresnės formos filmai, kurių idėjos sukrečia ir priverčia susimąstyti.  Ukrainos režisieriaus Stepano Kovalio filmas „Šeimos vardas kišenėje“ pasakoja apie Didžiojo badmečio (Golodomoro) laikus Ukrainoje, kai milijonai žmonių išmirė nuo bado, sukelto komunistinės valdžios. I. Bereznickas parodys laikraštinio žmogaus problemas. Ukrainiečio N. Liskovo filmas apie gilią meilę ir baisų pasaulį. A. Janauskas sprendžia trumpo sujungimo problemą santykiuose tarp vyro ir moters. Ukrainietis S. Santimov atskleis surogato fenomeną, o Z. Šteinys filme „Ironmedis“ su jam būdinga ironija atskleis moters-motinos, alegorinio medžio likimą vyrų pasaulyje. J. Leikaitė drastiškame filme metamorfozės nagrinėja sudėtingas vyro ir moters santykių problemas, ar net gi jų išlikimo klausimą sovietiniame „bendrabutyje“. I. Bereznicko filmas „Ne ožkoje laimė“, sukurtas pagal žydų liaudies pasaką, pasakoja apie siuvėjo gyvenimo peripetijas, kai namuose sukeltas chaosas gali pavirsti dar didesniu, parsivedus į namus ožką. Programoje bus parodyti ir du antikarine tematika sukurti mini filmai apie ukrainietiškus barščius ir Berdjansko šokį.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.